Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Vliv ekologického zemědělství na regionální rozvoj
State of topic: approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Ekologického zemědělství je velice pokrokový způsob hospodaření, který staví na filozofii holistického pojetí přírody. Hlavním smyslem tohoto pojetí je vytvořit systém trvalého charakteru, který by byl ekologicky vyvážený, chránil stálé přírodní zdroje, tzn. prostředí a zabraňoval vývoji směřujícímu k ekologickým katastrofám a k přenechávání dnešních ekologických problémů příštím generacím.

informace
There are no limitations of the topic