Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vliv ekologického zemědělství na regionální rozvoj
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Abstrakt:
Ekologického zemědělství je velice pokrokový způsob hospodaření, který staví na filozofii holistického pojetí přírody. Hlavním smyslem tohoto pojetí je vytvořit systém trvalého charakteru, který by byl ekologicky vyvážený, chránil stálé přírodní zdroje, tzn. prostředí a zabraňoval vývoji směřujícímu k ekologickým katastrofám a k přenechávání dnešních ekologických problémů příštím generacím.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení