Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Abstrakt: Student si vybere zájmové území (lesní správu, či revír nebo jiný majetek) o rozloze cca 500 - 1000 ha (horní hranice neomezená). Na základě terénního šetření provede hodnocení trvalých ekologických podmínek (pochůzka a revize lesnicko-typologického mapování). V zájmovém území vyhodnotí výskyt a životní projevy uvedeného druhu dřeviny (provede základní dendrometrické šetření). Terénním šetřením provede hodnocení výskytu lesnicky významných druhů hmyzu a patogenů, a vlivů abiotických faktorů (zlomy, vývraty). Vyhodnocením dat bude zjištěny limity abiotického popř. biotického prostředí pro daný druh dřeviny.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení