Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Sytém zeleně v obcích Bohdalice a Pavlovice
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Summary:
Cílem bakalářské práce je vyhodnotit vhodnou metodou vegetační prvky sídla rodu Mannerů v obci Bohdalice u Vyškova. Navrhnout pro obecní úřad Bohdalice - Pavlovice novou strukturu sídelní a krajinné zeleně, včetně pěstebních opatření v zámeckém parku a v souvisejících biocentrech i biokoridorech.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic