Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Stav tématu: schváleno (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Viktor Filipi
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Bakalářská práce bude zaměřena na zpracování studie obnovy městského prostoru. Práce bude rozdělena na část teoretickou, jejímž výsledkem bude stručná literární rešerše a část návrhovou, ve které budou zohledněny získané informace. Modelové území pro zpracování architektonické studie bude zvoleno při konzultacích.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.