Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Abstrakt: Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
LDF
DKNN Dimenzování konstrukcí nábytku
LDF
PNN Pevnostní navrhování nábytku