Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Pěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:2
Proposed by: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Summary: Předmětem práce je analýza problémů pěší dopravy ve městech i v krajině s návrhem řešení na modelových lokalitách. Řešení pěších zón, požadavky na veřejná prostranství, prostupnost pěších tras a koridorů, bezpečnost pohybu, zdravotní aspekty pěšího pohybu a sociální účinky. Návrh na rozšíření informací o vybraných přírodních, kulturních, historických i estetických hodnotách území v interaktivního geoportálu na internetu.

There are no limitations of the topic