Summary of topics offered - Faculty of HorticultureHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary: Předmětem práce je analýza problému prostupnosti území v souladu s cíly prostorového plánování. Vývoj prostorového a sociálního aspektu prostupnosti krajiny. Identifikace střetů v modelovém území s návrhem řešení.

informace
There are no limitations of the topic