Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Předmětem práce je analýza problému prostupnosti území v souladu s cíly prostorového plánování. Vývoj prostorového a sociálního aspektu prostupnosti krajiny. Identifikace střetů v modelovém území s návrhem řešení.

There are no limitations of the topic