Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Předmětem práce je analýza problému prostupnosti území v souladu s cíly prostorového plánování. Vývoj prostorového a sociálního aspektu prostupnosti krajiny. Identifikace střetů v modelovém území s návrhem řešení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení