Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem této práce je ověřit, zda má dřevina, v níž probíhá vývoj polyfágních druhů kambioxylofágních brouků, vliv na jejich preference při volbě hostitelské dřeviny během zakládání dalšího pokolení. V rámci této studie bude nutné dovést z terénu dřevěné výřezy různých dřevin obsazené stejnými druhy kambioxylofágních brouků do laboratoře, zajistit dokončení jejich vývoje a následně ověřit čichové preference většího počtu exemplářů každého druhu pomocí čtyřcestného behaviorálního olfaktometru.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-DI Dřevařské inženýrství
N-DI-DI Dřevařské inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.