Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by:
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Summary:
Cílem této práce je ověřit, zda má dřevina, v níž probíhá vývoj polyfágních druhů kambioxylofágních brouků, vliv na jejich preference při volbě hostitelské dřeviny během zakládání dalšího pokolení. V rámci této studie bude nutné dovést z terénu dřevěné výřezy různých dřevin obsazené stejnými druhy kambioxylofágních brouků do laboratoře, zajistit dokončení jejich vývoje a následně ověřit čichové preference většího počtu exemplářů každého druhu pomocí čtyřcestného behaviorálního olfaktometru.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-WE Wood-Working EngineeringC-WE-WE Wood engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.