Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Změny velikosti a plodnosti dospělců vybraných druhů tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) během doby jejich výskytu v rámci vegetační sezóny
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem této studie je ověřit změny v poměru pohlaví, velikosti těla, rozvoji pohlavních orgánů, popř. dalších ukazatelích tělesné kondice vybraných druhů tesaříků. Předmětem studie budou tesaříci, kteří jsou odchytáváni jako necílové druhy do pastí na odchyt kozlíčků sosnových (Monochamus galloprovincialis) v rámci běžícího výzkumu. Předpokládané zjištěné vzory změn sledovaných charakteristik mají dopad nejen do ekologie sledovaných druhů, ale lze předpokládat, že mohou mít širší platnost napříč čeledí tesaříkovitých brouků a lze z nich vyvodit důsledky i pro management některých škůdců.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví
B-LES LesnictvíB-LES-ARB Arboristika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.