Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt: V disertační práci bude uceleně zpracována Databanka půd přirozených lesů ČR, která obsahuje data o chemických a fyzikálních vlastnostech půd z přibližně 20 lokalit přirozených lesů ČR od 70 let 20. století do roku 2015. Dosud byla tato data publikována pouze jako součást lokálních studií. Chemická a fyzikální data o vývoji půd budou propojena s morfologickou charakteristikou půdních profilů. Trendy vývoje půd budou komparovány se změnami stromového patra. Charakteristiky stromového patra a jeho změny budou v práci použity jako důležitý dynamický faktor přímo ovlivňující pedogenetické procesy (rychlost a projev acidifikace, podzolizace, iluviace jílu, braunifikace, melanizace, redoximorfní procesy aj.), lokální diverzitu půd, cyklus jednotlivých elementů (například cyklus C).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa