Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Summary:
V disertační práci bude uceleně zpracována Databanka půd přirozených lesů ČR, která obsahuje data o chemických a fyzikálních vlastnostech půd z přibližně 20 lokalit přirozených lesů ČR od 70 let 20. století do roku 2015. Dosud byla tato data publikována pouze jako součást lokálních studií. Chemická a fyzikální data o vývoji půd budou propojena s morfologickou charakteristikou půdních profilů. Trendy vývoje půd budou komparovány se změnami stromového patra. Charakteristiky stromového patra a jeho změny budou v práci použity jako důležitý dynamický faktor přímo ovlivňující pedogenetické procesy (rychlost a projev acidifikace, podzolizace, iluviace jílu, braunifikace, melanizace, redoximorfní procesy aj.), lokální diverzitu půd, cyklus jednotlivých elementů (například cyklus C).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-KRAJ Landscape Engineering
D-LAND-FECOL Forest Ecology