Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
V disertační práci bude uceleně zpracována Databanka půd přirozených lesů ČR, která obsahuje data o chemických a fyzikálních vlastnostech půd z přibližně 20 lokalit přirozených lesů ČR od 70 let 20. století do roku 2015. Dosud byla tato data publikována pouze jako součást lokálních studií. Chemická a fyzikální data o vývoji půd budou propojena s morfologickou charakteristikou půdních profilů. Trendy vývoje půd budou komparovány se změnami stromového patra. Charakteristiky stromového patra a jeho změny budou v práci použity jako důležitý dynamický faktor přímo ovlivňující pedogenetické procesy (rychlost a projev acidifikace, podzolizace, iluviace jílu, braunifikace, melanizace, redoximorfní procesy aj.), lokální diverzitu půd, cyklus jednotlivých elementů (například cyklus C).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa