Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Summary:
Bakteriální patogen Xanthomonas campestris pat. campestris patří mezi významné patogeny napadající brukvovité zeleniny. Přestože se jedná se o patogena, který se šíří osivem, úroveň poznání o způsobu distribuce patogena v infikovaném semenu je stále poměrně malá. Cílem práce bude prostřednictvím vhodně navrženého souboru kultivačních pokusů na selektivním mediu získat více informací o tom, zda se patogen vyskytuje spíše na povrchu semen anebo je zapouzdřen v semenu. Kvalitní zpracování práce si žádá velmi dobré znalosti anglického jazyka.

There are no limitations of the topic