Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Cílem této práce bude shrnout nejnovější poznatky o technice real time PCR a využití této techniky k detekci houbových patogenů napadajících révu vinnou. V rámci této práce bude prakticky řešeno, jaký má Phomopsis spp. vliv na zdravotní stav révy vinné. Bude navržen systém detekce real time PCR a bude provedena analýza minimálně 10 rostlin révy vinné.

There are no limitations of the topic