Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Stav témy: schválené (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko: Mendeleum - ústav genetiky - ZF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Cílem této práce bude shrnout nejnovější poznatky o technice real time PCR a využití této techniky k detekci houbových patogenů napadajících révu vinnou. V rámci této práce bude prakticky řešeno, jaký má Phomopsis spp. vliv na zdravotní stav révy vinné. Bude navržen systém detekce real time PCR a bude provedena analýza minimálně 10 rostlin révy vinné.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia