Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Návrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Cílem diplomové práce je na základě vyhodnocení vybraného ochranného lesního pásu vypracovat návrh biotechnických opatření s doporučením rámcových zásad pro plánování pěstebních a obnovních zásahů v liniových dřevinných vegetačních prvcích v krajině.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-LA Landscape Architecture
C-LA-LM Landscape Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.