Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pedologické téma dle domluvy
Stav témy: schválené (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Brtnický
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav geologie a pedologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Martin Brtnický
Abstrakt: Pedologické téma dle domluvy

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia