Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pedologické téma dle domluvy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Pedologické téma dle domluvy

K tématu nejsou zadaná žádná omezení