Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostu
Stav tématu:
schváleno (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Informace o množství vody stékající po kmenech lesních porostů je důležitým vstupním parametrem při popisu vodní bilance porostu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení