Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Stanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu II
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Summary: Práce se bude zabývat oblastí základní lomové mechaniky lepeného spoje, který je obvyklý v dřevařských a nábytkářských aplikacích. Cílem bude změřit statickou interlaminární houževnatost lepeného spoje zatíženého módem II při speciální zkoušce, která vychází z amerického standardu ASTM D7905/D7905M - 14.

There are no limitations of the topic