Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - head of department)
Thesis supervisor: doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Applied and Landscape Ecology - FA
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
Summary: Bakalářská práce se zabývá problematikou biologicky rozložitelných odpadů, s tím související legislativou, pojmy a dále popisem procesu kompostování.

There are no limitations of the topic