Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zmapování možností využití molekulárně-dynamických výpočtů pro úlohy mechaniky dřeva
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Summary: Práce, která bude rešeršního charakteru, zmapuje možnosti využití molekulárně-dynamických (MD) výpočetních přístupů a MD software pro řešení úloh z oblasti mechaniky dřeva (sorpce, bobtnání/sesýchání, stanovení mechanických vlastností). Práce bude vyžadovat práci zejména s anglickými texty.

There are no limitations of the topic