Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
bylení 30. let 20. století, vliv na současnost
State of topic:
approved (doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Furniture, Design and Habitat - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Summary:
Cílem práce je vyhodnocení významu tohoto období a jeho přínos pro současný český design nábytku, navržení vlastního nábytkového objektu. Analytická část: Politická a hospodářská situace ve sledovaném období v ČR, veřejný a obytný interiér sledovaného období v ČR, design předmětů,hlavní znaky, materiály, technologie, barevnost, významné produkty, tvůrci, odborné školství (Bauhaus), vliv na současný design jako zdroj inspirace a reedice původních produktů - průzkum trhu. lastní řešení: návrh nábytkového objektu inspirován sledovaným obdobím, vizualizace, rozpočet, diskuse se zvýrazněním vlastního přínosu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-FUR Furniture Design and Furniture Technology
B-FUR-FDM Furniture Design and Manufacture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FFWT
ESB Living