Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce by mělo být sledování reakce zrnové kukuřice na rozdílné způsoby zpracování půdy a založení porostu. Student si sám zajistí pokusnou lokalitu a založení jednotlivých variant pokusu. Student navrhne metodiku pokusů, měření a analýz. Během vegetace bude provádět dle navržené metodiky měření a analýzy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia