Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce by mělo být sledování reakce zrnové kukuřice na rozdílné způsoby zpracování půdy a založení porostu. Student si sám zajistí pokusnou lokalitu a založení jednotlivých variant pokusu. Student navrhne metodiku pokusů, měření a analýz. Během vegetace bude provádět dle navržené metodiky měření a analýzy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení