Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Abstrakt:
Zhodnotit příčiny změn v režimu klimatických prvků s ohledem na metadada - změna pozorovatele, přesun stanice, nová čidla, poruchy měření. Statistické a grafické vyjádření.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení