Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Provozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicích
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Zhodnotit možné příčiny změn v režimu klimatických prvků s ohledem na metadada - změna pozorovatele, přesun stanice, nová čidla, poruchy měření.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení