Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.
Abstrakt:
Recirkulační systémy určené pro chov ryb bývají oživené i dalšími živočichy, jsou to především vodní bezobratlí, v některých případech může být jejich přítomnost nežádoucí. Cílem bakalářské práce je vypracovat rešerši na téma vlivu vodních bezobratlých na recirkulační systémy. Eliminace vodních bezobratlých ze systémů může být velmi obtížná v mnoha případech i nereálná. Podrobnější informace u vedoucí práce: Mgr. Pavla Řezníčková, pavla.reznickova@mendelu.cz , +420545 133 366

K tématu nejsou zadaná žádná omezení