Prehľad vypísaných tém - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů ryb
Stav témy: schválené (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Cílem práce je sledování vodních bezobratlých, kteří se vyskytují v zařízeních určených pro chov ryb. Bezobratlí často mohou být hostitely parazitů ryb a způsobovat jejich závažná onemocnění. Pozornost bude věnována především skupině rybomorky (Myxozoa), jejichž hostiteli jsou často mechovky (Bryozoa) nebo máloštětinatí červi (Oligochaeta). Některé druhy rybomorek způsobují v chovných zařízeních ale i u volně žijících lososovitých ryb závažná onemocnění jako například PKD proliferativní onemocnění ledvin (proliferative kidney dinase), které často v intenzivních chovech způsobuje vysokou úmrtnost ryb a velké ekonomické ztráty. Podrobnější informace u vedoucí práce: Mgr. Pavla Řezníčková, pavla.reznickova@mendelu.cz , +420545 133 366

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia