Summary of topics offered - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů ryb
State of topic: approved (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture - FA
Max. no. of students: 1
Proposed by: Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.
Summary: Cílem práce je sledování vodních bezobratlých, kteří se vyskytují v zařízeních určených pro chov ryb. Bezobratlí často mohou být hostitely parazitů ryb a způsobovat jejich závažná onemocnění. Pozornost bude věnována především skupině rybomorky (Myxozoa), jejichž hostiteli jsou často mechovky (Bryozoa) nebo máloštětinatí červi (Oligochaeta). Některé druhy rybomorek způsobují v chovných zařízeních ale i u volně žijících lososovitých ryb závažná onemocnění jako například PKD proliferativní onemocnění ledvin (proliferative kidney dinase), které často v intenzivních chovech způsobuje vysokou úmrtnost ryb a velké ekonomické ztráty. Podrobnější informace u vedoucí práce: Mgr. Pavla Řezníčková, pavla.reznickova@mendelu.cz , +420545 133 366

There are no limitations of the topic