Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů ryb
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je sledování vodních bezobratlých, kteří se vyskytují v zařízeních určených pro chov ryb. Bezobratlí často mohou být hostitely parazitů ryb a způsobovat jejich závažná onemocnění. Pozornost bude věnována především skupině rybomorky (Myxozoa), jejichž hostiteli jsou často mechovky (Bryozoa) nebo máloštětinatí červi (Oligochaeta). Některé druhy rybomorek způsobují v chovných zařízeních ale i u volně žijících lososovitých ryb závažná onemocnění jako například PKD proliferativní onemocnění ledvin (proliferative kidney dinase), které často v intenzivních chovech způsobuje vysokou úmrtnost ryb a velké ekonomické ztráty. Podrobnější informace u vedoucí práce: Mgr. Pavla Řezníčková, pavla.reznickova@mendelu.cz , +420545 133 366

K tématu nejsou zadaná žádná omezení