Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Dolování znalosti z textových dat s využitím syntaktických kategorií
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt:
Dolování znalosti z textových dat je dnes velice aktuálním problémem. Dominantním přístupem k jeho řešení, který zároveň umožňuje dosahovat uspokojivé výsledky, je strojové učení. Obohacením vstupních dat (obsahu dokumentů) o informace týkající se syntaktické kategorie slov může potenciálně tyto výsledky zlepšit. Cílem diplomové práce by byla realizace procesu dolování znalosti z rozsáhlé kolekce textových dat s využitím syntaktických kategorií (part-of-speech tagging) a porovnání tohoto procesu a jeho výsledků s přístupem bez zvažování syntaktických kategorií. Dolování znalostí bude realizováno prostřednictvím klasifikace, shlukování, či hledání významných slov a frází.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení