Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Studie proveditelnosti reálného projektu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:5
Navrhl:
Ing. Lucie Dolinová
Abstrakt: Zpracování komplexní studie proveditelnosti reálného projektu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení