Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Studie proveditelnosti reálného projektu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Lucie Dolinová
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:5
Navrhl: Ing. Lucie Dolinová
Abstrakt:
Zpracování komplexní studie proveditelnosti reálného projektu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení