Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lucie Dolinová
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: Ing. Lucie Dolinová
Abstrakt: Dotazníkové šetření u obcí ve vybraném kraji a zjištění zda v min. období žádaly či nežádaly o dotaci atp. Zda využily externího zprostředkovatele, zda byly odmítnuty či ne.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení