Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Lucie Dolinová
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:5
Navrhl:
Ing. Lucie Dolinová
Abstrakt:
Dotazníkové šetření u obcí ve vybraném kraji a zjištění zda v min. období žádaly či nežádaly o dotaci atp. Zda využily externího zprostředkovatele, zda byly odmítnuty či ne.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení