Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
5
Proposed by:
Summary:
Dotazníkové šetření u obcí ve vybraném kraji a zjištění zda v min. období žádaly či nežádaly o dotaci atp. Zda využily externího zprostředkovatele, zda byly odmítnuty či ne.

informace
There are no limitations of the topic