Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Lucie Dolinová
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Dotazníkové šetření u obcí ve vybraném kraji a zjištění zda v min. období žádaly či nežádaly o dotaci atp. Zda využily externího zprostředkovatele, zda byly odmítnuty či ne.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení