Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
5
Navrhl: Ing. Lucie Dolinová
Abstrakt:
Zhodnocení úrovně vyspělosti užívaných metod projektového managementu, IPMA, PMI, PRINCE.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení