Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Agilní přístupy k řízení projektů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lucie Dolinová
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Lucie Dolinová
Abstrakt:
Přehled používaných metod. Komparativní analýza s IPMA.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení