Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Abstrakt: 1. Potřba monitorování dopravy se zaměřením na zvýšení její bezpečnosti 2. Definice současných technologií detekce vozidel (GPS, radary, ind. smyšky, kamery) 3. Pro jeden zvolený systém konkretizovat praktické využitíOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
AFDOIN Dopravní inženýrství