Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vyhodnocení výsadby korkovníku amurského v Sokolnicích
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Abstrakt: Zhodnocení plantáže korkovníku amurského (Phellodendron amurense), vysazeného v roce 2011 v Sokolnicích, území ŠLP ML Křtiny. Zhodnocení poměrů stanoviště, základní popis druhu a jeho využití. Zhodnocení základních dendrometrických parametrů u vysazených dřevin. Návrh managementu plantáže.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KRAJ Krajinářství
B-LES Lesnictví

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.