Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Ing. Karel Klem, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude založena na umělé infekci genotypů ječmene s rozdílnou odolností k chorobám obligátním patogenem Blumeria graminis a fakultativním patogenem Pyrenophora teres a měření teploty listů s pomocí termální kamery s vysokým rozlišením v pravidelných intervalech od infekce až do objevení vizuálních symptomů. Budou vyhodnoceny závislosti mezi změnou teploty listu v různých fázích inkubační periody a konečným napadením.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia