Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dopravní telematika
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
1. Určit základí parametry dopravy (intenzita, hustota, výkonnost) 2. Definice telematiky ve vztahu k systémům řízení dopravy 3. Telematika v sídelních oblastech (CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
AF
DOIN Dopravní inženýrství