Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Dopravní telematika
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Abstrakt: 1. Určit základí parametry dopravy (intenzita, hustota, výkonnost) 2. Definice telematiky ve vztahu k systémům řízení dopravy 3. Telematika v sídelních oblastech (CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY)Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
AFDOIN Dopravní inženýrství