Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Výzkum biodiverzity vinic v různých typech hospodaření na jižní Moravě
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
V rámci bakalářské či závěrečné práce se bude student věnovat fauně pavouků a dalších skupin bezobratlých živočichů na viničných terasách v podmínkách různého hospodaření a na vinicích samotných na vybraných místech jižní Moravy. Pavouci budou sledováni všemi využitelnými metodami, včetně metod nestandardních. Na základě zjištěných údajů navrhne student způsoby hospodaření, které mohou podpořit biodiverzitu bezobratlých živočichů na tomto biotopu. - posuzování stavu životního prostředí pomocí arachnofauny - vyhodnocení refugií v intenzivně obhospodařované krajině - terénní práce a biomonitoring během vegetačního období - návrhy pro ochranu přírody a hospodaření na vinicích - obsah a průběh tématu bude specifikován po osobní konzultaciOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZS Zemědělská specializace
B-ZS-AE Agroekologie
B-AGB Agrobiologie
B-AGB-VS Všeobecné zemědělství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.