Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Abstrakt:
- posuzování stavu životního prostředí pomocí arachnofauny - vyhodnocení refugií v intenzivně obhospodařované krajině - terénní práce a biomonitoring během vegetačního období - návrhy pro ochranu přírody a lesní (zemědělské) hospodaření s podporou biodiverzity - obsah a průběh tématu bude specifikován po osobní konzultaci

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení